آریا وندیداد | مسئولیت اجتماعی | ثبت نام (با هم بسازیم)

مسئولیت اجتماعی - با هم بسازیم

ثبت نام طرح رایگان اجرای پورتال

شرط اولیه پذیرش ثبت نام:

• خدماتی است که (خیریه، سازمان های مردم نهاد، بنگاه های عام المنفعه و ...) به صورت خیرخواهانه و بدون انتفاع مالی به انجام می رساند.
• ارائه خدمات باید برای داخل کشور (ایران) بوده و موسسات خارج از کشور فقط در حالتی می توانند درخواست نمایند که از افراد داخل کشور حمایت نمایند.
• موسسه ای که افراد بیشتری از خدمات آن منتفع گردند، اولویت بیشتری برای اجرای پورتال خواهد داشت.
• موسساتی که در مناطق محروم واقع شده اند اولویت بالاتری خواهند داشت.
• دلایل موسسه برای نیاز به پورتال می تواند در اولویت اجرا تاثیر گذار باشد.

خواهشمند است پیش از ارسال فرم به موارد زیر توجه فرمایید:

• تکمیل اطلاعات حقوقی و هویتی الزامی است.
• توضیحات کاملی در خصوص فعالیتهای خیرخواهانه ای که ارائه می کنید، در بخش توضیحات ارائه فرمایید.
• چرا به پورتال نیاز دارید و چه کمکی در ارائه خدمات شما می کند، می تواند به تصمیم ما در انتخاب کمک نماید. دلایل خود را بازگو نمایید.
• عدم صحت اطلاعات وارد شده منجر به حذف مشخصات از لیست انتخابی خواهد بود.
• متاسفانه علی رغم میل باطنی، فقط یک درخواست از بین تمام اطلاعات ثبت شده انتخاب خواهد شد.


مشخصات حقوقی

مشخصات متقاضی

شرکت توسعه فن آوری آریا وندیداد در انتخاب بین درخواستها مختار بوده و این ثبت نام فقط به منزله ثبت اطلاعات بوده و تعهدی در قبال اجرای پورتال برای این شرکت ایجاد نمی نماید.
در تاریخ 15 فروردین ماه 1399 شرکت/موسسه انتخاب شده به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.

با انتخاب گزینه ثبت نام، اعلام می نمایم؛ شرایط را مطالعه نموده و آن را پذیرفته ام.