آریا وندیداد | مسئولیت اجتماعی | ثبت نام (با هم بسازیم)

مسئولیت اجتماعی - با هم بسازیم

ثبت نام طرح رایگان اجرای پورتال

شرط اولیه پذیرش ثبت نام:

• خدماتی است که (خیریه، سازمان های مردم نهاد، بنگاه های عام المنفعه و ...) به صورت خیرخواهانه و بدون انتفاع مالی به انجام می رساند.
• ارائه خدمات باید برای داخل کشور (ایران) بوده و موسسات خارج از کشور فقط در حالتی می توانند درخواست نمایند که از افراد داخل کشور حمایت نمایند.
• موسسه ای که افراد بیشتری از خدمات آن منتفع گردند، اولویت بیشتری برای اجرای پورتال خواهد داشت.
• موسساتی که در مناطق محروم واقع شده اند اولویت بالاتری خواهند داشت.
• دلایل موسسه برای نیاز به پورتال می تواند در اولویت اجرا تاثیر گذار باشد.

خواهشمند است پیش از ارسال فرم به موارد زیر توجه فرمایید:

• تکمیل اطلاعات حقوقی و هویتی الزامی است.
• توضیحات کاملی در خصوص فعالیتهای خیرخواهانه ای که ارائه می کنید، در بخش توضیحات ارائه فرمایید.
• چرا به پورتال نیاز دارید و چه کمکی در ارائه خدمات شما می کند، می تواند به تصمیم ما در انتخاب کمک نماید. دلایل خود را بازگو نمایید.
• عدم صحت اطلاعات وارد شده منجر به حذف مشخصات از لیست انتخابی خواهد بود.


مشخصات حقوقی

مشخصات متقاضی

شرکت توسعه فن آوری آریا وندیداد در انتخاب بین درخواستها مختار بوده و این ثبت نام فقط به منزله ثبت اطلاعات بوده و تعهدی در قبال اجرای پورتال برای این شرکت ایجاد نمی نماید.

با انتخاب گزینه ثبت نام، اعلام می نمایم؛ شرایط را مطالعه نموده و آن را پذیرفته ام.